Trakų grupės pirmininkės, Skyriaus tarybos narės Vilijos Babarskienės pasisakymas ataskaitiniame- rinkiminiame susirinkime

Mieli bendražygiai, kolegos, draugai,

Kažkas yra pasakęs, kad sąžinė kaip žiurkėnas- arba graužia, arba miega. Manoji mane graužia. Ir štai dėl ko:

 

bičiulė Asta, Šarūnas, kiti kalbėjusieji išsamiai ir taikliai apibendrino praėjusį laikotarpį. Savo nuomone  kas buvo per praėjusius dvejus metus ir kaip galėtų būti, noriu, bičiuliai, su jumis pasidalinti ir aš.

Žaibo greitumu pralėkė dveji metai ir štai šiandien susirinkome parodyti pasitikėjimą ir išreikšti tikėjimą būsimam mūsų skyriaus pirmininkui, pavaduotojams, tarybai- tai grupei bičiulių, kurie  ateinančius dvejus metus nepailstamai ir tikiu- išmintingai- ves mus partiniu keliu.

Bičiuliai, ar prisimenate kaip audringai ir sudėtingai prieš dvejus metus rinkome skyriaus pirmininką? Juk neužteko vieno susirinkimo. Ar pamenat? Asta (Kandratavičienė) ir Kęstutis (Vilkauskas) tada surinko vienodą skaičių balsų ir antrą kartą, susirinkus po savaitės, po didelio  spaudimo Kęstutis atsiėmė savo kandidatūrą. Leiskite priminti tada jo sakytas tiesas , tik dabar jau iš dviejų metų perspektyvos....,,subrandinome LSDP Trakų skyrių kaip palankios partinei asmenybės veiklai  ir draugiškos, neiintriguojančios  politinės kultūros kairiąją jėgą rajone, kuria iki šiol pasitikėjo politiniai partneriai, gerbė oponentai. Dirbome taip, kad socialdemokratų veikla Trakuose būtų  suprantama ir skaidri, nukreipta  paprasto žmogaus gerovei, kad  siaurų asmeninių interesų gynimas ar naudos siekimas, veiklos imitavimas būtų  netoleruotini mūsų skyriaus socialdemokratų aplinkoje. Lygiai taip pat, kaip aiškus, nedviprasmis  susikompromitavusių  bičiulių vertinimas.

Tada buvo pacituoti ir partijos pirmininko Algirdo Butkevičiaus žodžiai: ,, Partijoje nėra vietos saviveiklai. Netoleruosime  neatsakingų pareiškimų ir nesuderintų veiksmų.”

 Kaip tai liečia mus!- sakė Kęstutis. Juk politinis chuliganizmas- didžiausias partijos priešas, naikinantis ją iš vidaus. Dar daugiau- tai tolygu savisusinaikinimui.

Sakykite, argi nors vienas žodis, nors vienas pastebėjimas buvo neteisingas? Nelaiku? Nevietoje? Ar sustojome ir susimąstėme? Ar prasivėdinome anąsyk bepradedančią smirsti mūsų pačių kontorą? Ar pasimokėme, ar dar ir dar kartą lipome ant to paties grėblio? Aiškiai įvardintoms problemoms mes paprasčiausiai atsukome nugarą, užsimerkėme ir apsimetėme, kad jų nėra. Seno partiečio ir partijos kūrėjo  Kęstučio Vilkausko žengtas žingsnis vardan bendros partinės sėkmės, politinių intrigų meistrams ir pameistriams- ta realybe tapusi svajonė- atrišo rankas. O fantazijos netrūko... Koalicijos perversmas, į koaliciją pasikviečiant politinio bado iškankintus partnerius, pirmininkoKęstučio atitraukimas, kaip sniego lavina į pakalnę pradėjo ridenti vis didesnį mūsų nesėkmių, nesutarimų ir didžiųjų praradimų kamuolį. Regis viskas buvo teisėta. Bet ar teisinga? Mane dėl to graužia sąžinė. O jus?

 J.Marcinkevičius dramoje ,,Mindaugas“ rašė „Faktas be žmogaus – ne faktas“. Ir už mano išvardintų faktų stovi žmonės- mūsų bičiuliai. Vienaip ar kitaip prisidėję  sėjant nepasitikėjimą vieni kitais,  projektuojant ir įgyvendinant (mūsų rankomis) bičiulės, skyriaus pirmininkės Astos atstatydinimą iš savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų; brutualiai meluojant, apgaunant ir ,,bičiuliška iškertan“t dar vieną lyderį- Kęstutį Ramanauską; į skyrių atvedant abejotinos politinės reputacijos naudos ieškotojus; pagaliau sudarant rinkimų sąrašą.  Juk už visa tai kėlėme rankas! Štai kodėl mane graužia sąžinė.

Skyriaus reikalai neturi būti nulemti partiniame autobuse, o ir ilgiau eiti tik įtakingiesiems patogiu keliu taip pat negalime. Šiandien turime galvoti ne apie tai kiek naudos, betapie tai kaip kuo mažiau žalos....

Drąsiai ir atvirai sakau jums, bičiuliai, tai buvo tikrai aštrių pokalbių, aistringų ginčų ir , netgi skyčiau, atviros partinės kovos tarybos posėdžiuose, grupių ir skyriaus veikloje metai. Visuomet pasisakiau už tai, kad sprendimai tiek partijos viduje, tiek ir išeinantys į išorę, būtų ne kam nors asmeniškai patogūs, bet darantys visų mūsų gyvenimą patogesniu.

Kovo pirmosios dienos rinkmai parodė, kad esame tikria svari grandis rajono politiname žemėlapyje. Tai visų jūsų nuopelnas ir atlygis už mūsų veiklumą, darbštumą, pasiryžimą nenuleisti rankų. Tai netgi, sakyčiau, padėka už tai, kad mums svarbiausia- žmogus. Turime didžiuotis, jog politinėje rajono bendruomenėje esame matomi, atpažįstami. Anksčiau dar sakydavo ir patikimi. Tačiau ar tikrai dar tebeesame gerbiami politinių oponentų, jegu vieną dieną sukirtę rankomis, kitą- jie jau bodisi mūsų? Tai blogas ženklas. Veiksmai, stokojantys politinės išminties ir įžvalgumo, nepamatuotai ambicingi, o kartais net erogantiški, veda į politinį akligatvį. Kol sukinėjamės tame akligatvyje ieškodami kelio išeiti, mūsų skyriuje  gludžiasi mažiausiai dvi partijos. Viena - turtinga, įtakinga, spindinti ir įnoringa;  kita – darbšti, kantri, susigūžusi  ir reikalinga tik  rinkimams. Abi jos gyvena greta, tačiau tarp jų – milžiniškas atstumas: toks- kad matyti, girdėti ir suprasti vieniems kitus sunkiai įmanoma. Tokie atsiskyrę, išsidaliję ir išsisluoksniavę tikrai neišgyvensime. Kur eisime po birželio 7-tosios? Kur pamos?  Kad užsimerktume prieš naikinamą pliažiuką, ,,kroškės“ sunkvežimį, kelis arus paežerėje ar taip ir nepritaikytą visuomenės poreikiams miesto parkelį? Jeigu negrauš sąžinė- taip ir bus.

Tad pakartosiu prieš dvejus metus mums sakytus Kęstučio Vilkausko žodžius, kad mūsų skyriui šiandien, kaip dar niekada iki šiol, labiausiai reikia stabilumą užtikrinančių sprendimų.  Agresyvūs veiksmai ir sumaištis nebus mūsų pakeleiviai ir pagalbininkai. Taip ir nutiko. O žiūrint į ateitį viso to reikia dar labiau-  reikia nesaldintos tiesos ir  tiesaus stuburo.

Toks nesaldintai tiesus, atviras ir sąžiningas, ištikimas socialdemokratinėms vertybėms ir žmonėms, patikimas politiniuose labirintuose  yra mūsų bičiulis Kęstutis. Negražbyliausiu- jūs visi puikiai jį pažįstate. Žinote jo vertybes ir silpnąsias vietas. Bičiuliai, Kęstutis Vilkauskas- atlaikęs ne vieną skersvėjį, ne vieną laimės akimirką- nepalūžo ir nepasipūtė. Tai asmenybė, uždeganti  pasiryžimu, įkvepianti prasmingiems darbams. Kęstutis vertas mūsų pasitikėjimo ir gali sugrąžinti mūsų skyriui politinę rimtį ir partinį solidumą. Balsuokite už Jį!

Keletu žodžiu noriu kreiptis ir į bičiulį Vytautą. Vytautai, tavęs laukia dideli darbai laimėjus mero rinkimus- neabejoju tuo. Dar daugiau- tikiu, kad būsi vienas tarp realiausių mūsų skyriaus siūlomų kandidatų į vienmandatę Trakų apygardą ateinančių metų LR Seimo rinkimuose. Pasielk išmintingai ir garbingai, kaip andai pasielgė Kęstutis- šiandieną atsiimk savo kandidatūtą jo naudai- ir būsi laimėjęs.

Sėkmės jums vyrai! Sėkmės mums, renkantis vedlį ir jo komandą. Ir tegul mūsų negraužia sąžinė.

 

Nuorodos

 
 lsdjs
 

Balsavimas

Kaip vertinate naują tinklapio dizainą?

Labai gerai - 36.1%
Gerai - 13.1%
Patenkinamai - 18%
Blogai - 11.5%
Labai blogai - 19.7%
Neturiu nuomonės - 1.6%

Viso balsavo: 61
Balsavimas baigtas
JoomShaper