Šalia politikos

Yra Lentvaryje socialdemokratų grupė

JOS DIENORAŠTIS: PRIEŠ KETVERIUS METUS

Rašytojui Algiui Šumskui: Tavo mini romanas "Kai lietumis skambėjo vasara," keliaujantis pėsčia mandagiai nuogas "Trakų žemės" puslapiais, plunksnos broli, grožine ir erotine ugnimi - dinamiškai kūningas.
Nedelsiant visam laikui savo tarkuotame viduje likviduok neretai užsitęsusias dvasines slogas, įnirtingai laistomas „skysto komunizmo" vandeniu.

Jei Lentvaryje gyvena 12000, o Trakuose - 8000 gyventojų - tai sudaro 20000. Trakų rajono savivaldybėje kartą per mėnesį susirenka 25 tarybos nariai. Vadinasi, (mūsų) palyginus su ("jais") - daugiau 800 kartų. Na, atmeskime 2 - 3 proc. šešėlinių ir oficialių turtuolių - nedaug kas pasikeis.
Taryboje du socialdemokratai - Kęstutis Ramanauskas ir Asta Kandratavičienė.
Skaičiuojant Trakų rajono kaimų ir kitų miestelio gyventojus, Kęstui ir Astai kiekvienam "ant kairuoliškos dūšios" tenka maždaug po 10000 vargiukų.
Mažylė opozicija, saugok paprastus žmones.

Tyrėme Lentvario ir Trakų politinių kalinių, tremtinių, disidentų, o ir Lietuvos partizanų tylinčią senatvę, nukenksmintą valdžios apgriaužtu kaulu.

Prieš rinkimus į Trakų rajono savivaldybę Lentvario seniūnas Jonas Kietavičius organizavo prie daugiabučių gyvenamųjų namų vaikų žaidimo aikštelių statybą, ir dygo mažiukai mediniai nameliai su užpakaliukų čiuožyklomis metaliniu loviu žemyn bei sūpynėmis į viršų.

Trakų rajono originaliam Tiltų kaimui - 230 metų. Jam veikia kultūros namai ir biblioteka. Ten gyvena padorūs ir ištvermingi lietuvaičiai, tauriai saugojantys protėvių atmintį it tiltą į kitą laiko pakrantę.

Vokiečių tautos pagarbūs atstovai - Klaus Giesenkirchen ir Engelbert Nagelschmidt iš RHEINĖS- dviračiu riedėdami per miestus - partnerius, ir už kiekvieną įveiktą kilometrą tikėdamiesi surinkti po eurą, kas reikš iš viso - 1828.
Tai pinigai naujų globos namų statybai Trakuose, kuriems tarp kitų Lentvario patriotų paaukojo ir trys žinomi lentvariškiai - Lentvario socialinės globos darbuotoja Eglė Jasiukevičienė, seniūnijos darbuotoja Jadvyga Baranauskienė ir Lentvario policijos nuovados vadovas Tadas Burba.
Trakų miestų partnerystės komiteto narys yra ir Trakų seniūnas, dabarties LSDP Trakų skyriaus pirmininkas Kęstutis Vilkauskas.

Lentvario Motiejaus Šimelionio vidurinės mokyklos mokytojas, liberalcentristas Vytas Rukšėnas paskirtas Trakų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėju.

Neseniai bendrovė "Gerva" Lentvaryje išplatino informaciją ant sienų, prieš tai nuodugniai ištyrusi Trakų rajono vandentiekio vandenį. Pasirodo, jis užterštas nitratais iki ausų. Informacija nurodo, kad apie tai pranešta visai valdžiai ir net Lentvario seniūnui Jonui Kietavičiui. Jei minėta informacija ant sienų - ne melagė, tai JŪS, brangūs kaimynai, esate mirtinai nuodijami. Kasdieną. Ir ypač naktį pagyromis, kada vandenį kibirais lakate.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, centristas, Leonardas Karnila ir UAB "Kamesta" ekonomikos direktorius V.U. pasirašė sutartį dėl Didžiulio ir Lentvario ežerų valymų.

Prie Madonos altoriaus: iš Raseinių ir Tytuvėnų neseniai Romos katalikai patraukė link Šiluvos. Jie vadinami piligrimais ir gerais žmonėmis, nes blogi pėsčia nevaikšto. Jie melsis: "Gelbėk, Skaisčiausioji Dangaus Moterie, Lietuvą ir Vytauto Didžiojo tėvoniją, dar vadinamą Trakų rajonu, nuo kleptomanų. Tai naujas mūsų okupantas, pasilikęs po 1990 03 11 mūsų proteliuose."

2007 09 21 prasidėjo trumputė kaip moters laimė - Bobų vasara.
2007 09 22 - Buvo baltų vienybės diena, o ar ją pastebėjote? Broliai latviai vis tolsta nuo lietuvių, todėl ir netekome prūsų.
2007 09 23 Lietuvos žydų genocido diena. Netekome 200000 ištikimų prieškario Lietuvos litvanų, gerai organizavusių prekybą ir verslą.
2007 09 24 - Širdies diena. Kas ji - siurblys ar tobuliausias gyvybės ir nervų biologinis bemiegis prietaisas?
2007 09 28 - Vilniaus įkūrėjo Gedimino diena. Kunigaikšti, lietuvių tauta Tau yra dėkinga dvigubai - už Vilnių ir Vytautą Didįjį.

Seniausias regiono žmogus - Stanislava Pleskienė. 2007 05 08 jai sukako 105 metai.
Iš Kauno į Lentvarį Stanislova atvyko gyventi 2002 metais. Giminių neturi. Visi pasitraukė į Dausas.
Ištekėjo būdama 47 metų. Ji - sveiko proto, geros atminties, vaikšto ir vis ilgisi tų, kurių nėra. Moteris nevalgo saldumynų, pripažįsta lašinius ir virtą dešrą, sveikata nesiskundžia, o jos dvasinis maistas - radijas ir televizorius.
Ilgaamžės akyse vienu metu ir ilgesys, ir džiaugsmas. Šimtamečiai - stiprūs ir moralūs žmonės.
Neėsk savęs dėl menkniekių, šaukštu ir šakute nekask sau grabo duobės ir Tavo širdis plaks 100 ir daugiau metų, lentvarieti, trakiški, onuškieti, aukštadvarieti, rūdiškieti ir visi Trakų rajono piliečiai.

Pamirštame Giedraičių didžiavyrius pulkininką Petruitį ir generolą Ladigą.

Lentvario Andrė parke, 2006 06 25:
"Buvau šio dvaro šeimininkas. Turtą mums sukrovė baudžiauninkai, kumečiai, o vėliau laisvai samdomi valstiečiai. Mes su jais elgėmės kitaip negu dabar su Jumis Trakų rajono velmožai, jasno? Todėl - uwaga - buvome labai turtingi, tačiau žemojo luomo gerbiami, todėl nei vienas Tiškevičių grafas negyvena pragare."
(Jis - stipraus žvilgsnio. Su ūsais. Ambicingas. Lietuviškas, bet iš anapilio diktavo lenkiškai.)
"Bron i dalej nasza Wera i Litwa, bo my ta zemia kochalim," - pridėjo anapilio diktanto pabaigoje grafas Vladislovas Tiškevičius (Gink ir toliau tikėjimą bei Lietuvą, nes mes tą žemę mylėjome.)

2006 03 29 18val. 27 min. Lentvario varguomenės įgaliotinių susirinkime Jonas Lokėnas (seniūnijos protokolas Nr.2) žemgrobystės ir šilumos tiekimo bėdų temoms gavo vienbalsius įgaliojimus.

2006 03 03 dieną Trakų rajono apylinkės teismas nagrinėjo lentvariškių ieškovų S. ir R. Sajavičių ir atsakovų S. ir J. Čekavičių bylą. Teismas nekreipė dėmesio į pateiktą "Vilnijos kronikos," 2005 07 01 - 07 pirmo puslapio straipsnį "Okupacija Lentvaryje" ir tos pačios temos paviešinimą ir "Lietuvos aide"( 2005, Nr. 160, 7 psl. ir 2005 Nr.177, 4 psl. ).
Vėl skausmingai ir advokatiškai aiškiname: Lentvaryje, glaudžioje kaimynystėje, Stadiono gatvėje, gyvena Romos katalikai - Sajavičiai ir Čekavičiai.Tarp jų asmeninių sodybų Trakų rajono vyriausioji architektė Audronė Kapočienė, geodezininkas Henrikas Kalenda ir Vilniaus apskrities Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas Algis Podrezas prieštaringai padalino minėtų piliečių valdomą žemę, todėl iki Sajavičių gyvenamo namo pamatų milimetro tikslumu šliejasi Čekavičių valdomas sklypas. Sakykime, Sajavičiai atidaro langą grynu oru pakvėpuoti ir neteisėtai įsiveržia į svetimo nekilnojamo turto erdvę. Va, tau ir okupacija Lentvaryje
Buvo Sajavičių skundai dėl Lentvario valdžios abejingumo tam reiškiniui, todėl yra 2004 08 06 tuometinės Seimo kontrolierės Rimantės Šalavičiūtės dalykiškiausias atsakymas Sajavičiams: "S. Sajavičiaus skundą pripažinti pagrįstu (...) apie kontrolės sprendimo vykdymą informuoti 2004 08 23."
Neoficialiai žinome, kad tame konflikte "labai asmeniškai" dalyvavo DP ir seimo narys Vladimir Volčiok.

Prisimename 2002 11 18 6277 sutartį su "Tele - 2" mobiliam telefonui 67400758, atsiprašant, "už litą" - vietoje kilpos ant kaklo.
Pirmoji sąskaita - 2003 01 09 katalikiška - 37 Lt., antroji - nervų treniruotei keturguba - 2003 02 26 - 123 Lt., trečioji - įsismaginusi ir benderiška - 2003 04 07 - 178 Lt.
Jos - apmokėtos.
Stop.
Tele - 2, - pateik telefoninių pokalbių išklotines, o kol kas išjunk telefoną 67400758.
Žodžiu garbingai prašėme minėtų išklotinių.
Jų nebuvo.
Prasidėjo žiaurus psichologinis karas.
Štai (jis) pagal archyvą: pirmas prašymas parašytas 2003 05 25. Dingo. Patogu. "Negavo." Toliau registruoti laiškeliai: 2003 11 12 (5684), 2003 01 05 (4516), 2003 12 22 (2692), 2004 03 08 (p, Šurkui 3511), 2004 10 26 (4460), 2004 01 25 (2633) ir t. t.
Skola išauga iki 1222 litų 90 cnt. 2004 12 21 pilietiškai apsilankėme toje kontoroje. Ji pripažino, kad esą čia UAB, o ne KGB, todėl "negerai dirbti be išklotinių" ir dėl nežinomų juridinių priežasčių skolą sumažina iki pusės "gabalo."
Kiek vėliau skolų išieškojimo kontoros "LINDORF OY," regis, jauna ir simpatiška puolėja Ieva Kaktaitė, įsibrovusi į duomenų bazę, atsiunčia paso kopiją, skolą - virš 800 Lt., o Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja ALDONA BIEKŠIENĖ, gavusi ne vieną kartą visą epopėją apie telefono 674000758 dvikovą su 'Tele - 2," ir buityje, ir nurodytoje spaudoje, teismu - be gyvo telefono savininko - pripažįsta, kad "reikia mokėti," todėl nusiminęs telefonas 67400758 paklusta teismo sprendimui.

O kaip kitaip? Juk Lietuvoje velnioniškai sutapatintas teismas su teisėjais ir viešas žodis neteko raumeningo kūno, kuriame telpa ir žurnalisto siela.
Liūdnai atrodė ir šios kontoros generalinis direktorius Petras Masiulis. Jis asmeniškai neskaitė spaudos apie save, nereagavo ir į visus e - paštus, tuo parodydamas, kad jam klientai - melžiamos karvės, kurioms po kaklu budeliškai vartaliojamas sugalvotų skolų dalgis.

Istorija buvo pagarsinta: Algirdo Pilvelio „Lietuvos aido," „Vytauto Didžiojo tėvonijos metrikos Nr. 11," UAB „Tele-2" skruostai, klausimėlis ir žmonių kambarys," 2006 05 19. Ir stop! Suveikė pensininkas Ivanas Glavlitas.

Manome, kad Lentvario žurnalistas Antanas Dovydaitis atgaivins trumpą feljetoną. Pirmasis vadinsis taip: "Lentvario paaugliai gėrė ir gers, kol grobstoma žemelė apsivers..."

Prieš 10000 metų: ruošiami autentiški ir originalūs docento Juozo Rakausko pasakojimai apie mūsų regiono priešistorę...

LŽS vadovui ponui Radzevičiui nėra skirtumo tarp žurnalisto, tiriančio fakto priežastis, ir juose tiesiogiai dalyvaujančio?

Bronislovo Lubio laikraščio "Lietuvos žinios" vyriausiajai finansininkei E - paštu siuntėme 2 paklausymus, ar 1991 - 1994 darbininkų, mažažemių ir inteligentų leidinyje nurodytais atgimimo metais buvo vedama buhalterija?

Žinome LSDP tėčio Stepono Kairio prieš mirtį Bostone surašytą testamentą.

pagarbiai
dienoraštį rašė Jonas Počepavičius-Lokėnas, o dar kartą skaitė 2011 01 10

 

Nuorodos

 
 lsdjs
 

Balsavimas

Kaip vertinate naują tinklapio dizainą?

Labai gerai - 36.1%
Gerai - 13.1%
Patenkinamai - 18%
Blogai - 11.5%
Labai blogai - 19.7%
Neturiu nuomonės - 1.6%

Viso balsavo: 61
Balsavimas baigtas
JoomShaper