ŽMOGAUS KAIRĖ RANKA-ŠIRDIES (TĘSINYS)

 1.

1789-ieji. Paryžius.Buržuazinė revoliucija,kurią krauju vykdė prancūzų Darbininkai.Dėmesio! akiminką pastebėkime Nacionalinį  susirinkimą: jos salės Kairėje sėdasi permainų šalininkai,dešinėje-karaliaus fanai.Beje, visos pranzūcų revoliucijos-tai!!-ginkluoti darbininkai. Naktimis jie smala drąsiai paišo ant atitinkamų durų: „Aux morts voleurs.“ Vėliau kapitalistų ir samdinių pozicijos dar labiau aštrėja,todėl  jau streikais tvirtinamas samdinių gyvybinis interesas,neturintis gamybos priemonių, gi  buki kapitalistai,neišmanatys politinės ekonomijos ABC,bando  samdinio dvi talentingas rankas apmokėti „katino pinigais.“ IR DABAR LIETUVOJE. Tadop tai,regis, akylai

SUGRĮŽIMAS PO 28 METŲ

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS

SUGRĮŽIMAS  PO 28 METŲ

„AUŠROS LAIKŲ  KAUTYNĖS  ANT  STALO  BE CENZŪROS “...

Sumanė priešai būt draugais!/Prie stalo ekspermento sėdo/Ir moterys rudais plaukais/Ir buteliai skystingai kliedi/Kalbos medaus nebus,žinia!/Skaudumo ir rykščių pakanka/Ten pamatysite mane/Vairuojantį ant stalo tanką/Nes tai  utopijos bėda/Ar melas nacinis ir pilkas/Tuoj bus čia sąskaitų bėda/Kiekviename galioja vilka/Girtumo iltys...akyse lėliukės krūvinų žarijų/Suloja inkstai/0 kasa/Iš jaudulio filtruotų bijo.

Lentvario Kronika

LENTVARIS KAIRĖJA, BET DAR SĄMONINGAI NESUVOKIA LSDP SOCIALINĖS
FUNKCIJOS


2011 04 06 LSDP LENTVARIO grupėje vyko ataskaitinis-rinkiminis
susirinkimas

Jį vystė minėtos grupės pirmininkas SAULIUS TUMAS,kurio
pranešimas dalijosi į dvi dalis

Pirmoji-trumpa rinkimų
analizė,antroji-grupės kokybinė ir kiekybinė padėtis

Pirmoji
gera-narių skaičius peršoko 40, antroji-būtina ieškoti naujų
bendravimo formų su miesto rinkėjais, kurie pastebimai kairėja, bet
neretai susigundo balsų pirkliais

Tai labai įžūlus apolitiškas ir
nusikalstamas reiškinys,kuriame Trakų rajono socialdemokratai
ne!!!-da-ly-vau-ja

SAULIŲ TUMĄ dalykiškai papildė LSDP Trakų skyriaus
tarybos narė laimėjusi rinkimus ASTA KANDRATAVIČIENĖ,kuri dėmesį
kreipė į rajono socdeminį jaunimą- kairaus judėjimo ateitį dėl LSDP
įtakos regione vardan samdinio, pensininko ir bedarbio

Nemažai pastabų

išsakė Viktoras Golovač, Valentina Lebedeva ir kiti grupės eiliniai

nariai, tuo pabrėždami savo pilietinę valią

Buvo grupės pirmininko
rinkimai

Juos laimėjo SAULIUS TUMAS, pasirinkęs pavaduotojais jaunus
LSDP narius, tuomi priminęs, jos partijos gvardiečiai gerbia ir tiki LSDP
jaunyste

Ir su tuo sutiko susirinkimo kvorumo kairės rankos, pakeltos
virš atsakingų galvų

"LENTVARIO KRONIKA"

Nuorodos

 
 lsdjs
 

Balsavimas

Kaip vertinate naują tinklapio dizainą?

Labai gerai - 36.1%
Gerai - 13.1%
Patenkinamai - 18%
Blogai - 11.5%
Labai blogai - 19.7%
Neturiu nuomonės - 1.6%

Viso balsavo: 61
Balsavimas baigtas
JoomShaper