Lentvario Kronika

LENTVARIS KAIRĖJA, BET DAR SĄMONINGAI NESUVOKIA LSDP SOCIALINĖS
FUNKCIJOS


2011 04 06 LSDP LENTVARIO grupėje vyko ataskaitinis-rinkiminis
susirinkimas

Jį vystė minėtos grupės pirmininkas SAULIUS TUMAS,kurio
pranešimas dalijosi į dvi dalis

Pirmoji-trumpa rinkimų
analizė,antroji-grupės kokybinė ir kiekybinė padėtis

Pirmoji
gera-narių skaičius peršoko 40, antroji-būtina ieškoti naujų
bendravimo formų su miesto rinkėjais, kurie pastebimai kairėja, bet
neretai susigundo balsų pirkliais

Tai labai įžūlus apolitiškas ir
nusikalstamas reiškinys,kuriame Trakų rajono socialdemokratai
ne!!!-da-ly-vau-ja

SAULIŲ TUMĄ dalykiškai papildė LSDP Trakų skyriaus
tarybos narė laimėjusi rinkimus ASTA KANDRATAVIČIENĖ,kuri dėmesį
kreipė į rajono socdeminį jaunimą- kairaus judėjimo ateitį dėl LSDP
įtakos regione vardan samdinio, pensininko ir bedarbio

Nemažai pastabų

išsakė Viktoras Golovač, Valentina Lebedeva ir kiti grupės eiliniai

nariai, tuo pabrėždami savo pilietinę valią

Buvo grupės pirmininko
rinkimai

Juos laimėjo SAULIUS TUMAS, pasirinkęs pavaduotojais jaunus
LSDP narius, tuomi priminęs, jos partijos gvardiečiai gerbia ir tiki LSDP
jaunyste

Ir su tuo sutiko susirinkimo kvorumo kairės rankos, pakeltos
virš atsakingų galvų

"LENTVARIO KRONIKA"

Šalia politikos

Yra Lentvaryje socialdemokratų grupė

JOS DIENORAŠTIS: PRIEŠ KETVERIUS METUS

Rašytojui Algiui Šumskui: Tavo mini romanas "Kai lietumis skambėjo vasara," keliaujantis pėsčia mandagiai nuogas "Trakų žemės" puslapiais, plunksnos broli, grožine ir erotine ugnimi - dinamiškai kūningas.
Nedelsiant visam laikui savo tarkuotame viduje likviduok neretai užsitęsusias dvasines slogas, įnirtingai laistomas „skysto komunizmo" vandeniu.

Apie žmonišką policiją, tautos šokius ir neteisybės skaitliuką

2010 11 13 grįžau iš sunkaus „Lentvario kronikos" ir „Vytauto Didžiojo tėvonijos metrikos" idėjinio reido. Kad greitėliau prisėsti prie partinio kompiuterio, įvažiuodamas į Lentvarį iš naujo „Vilnius-Trakai" kelio, spustelėjau savo mažylio „Fiato" sportinį motorą. Sustabdė Trakų rajono kelio policija. Pagarbų patrulį įtikinau įtaigiai prevencijai, kuri kūrybiškai priminė, jog automobilis maždaug 10 sykių pavojingesnis užu kovinį pistoletą, kurį, teisėtai įsigijęs, nepavartosi net ir visą gyvenimą, o automobilį, kurio didi inercija yra pražūtinga šoferiui ir praeiviams- kiekvieną dieną.

Man, šoferiui, sėdinčiam ant moto ir auto ratų beveik 40 metų, tai buvo „stipru" visam likusiam gyvenimui.

Dėkavoju! Kelių kontrolės, Vytauto Didžiojo tėvonijos, tąsyk, konkrečiam patruliui už žmoniškumą ir kietą palyginimą...

Susitinku!
Su tautinių šokių kolektyvo „SENJORAI" kilniais nariais, kurie 2009 07 05 Vilniaus „ŽALGIRIO" stadione, vardan Lietuvos tūkstantmečio pagyvenusia ugnimi sušoko du šokius, kurie kiekvienam senjorui pašalino maždaug 10 metų. Ilgisi senjorai tokio atsigaivinimo vaisto. Aš taip pat, todėl vėl šokame, skeldami iš padų prosenelių atmintį Lentvario bažnyčios parapijos katalikiškose namuose...Mename ir šokėją Joną Jastremską!

Sustojo!

Buto karšto vandens skaitliukas, neseniai pakeistas „prienininkų."
Apie tai informavau e-paštu labai daug sykių tuos, kurie rinkėjų valia sėdi Trakų rajono savivaldybės valdininkų kabinetuose (e-dokumentai, kad sustiprinčiau interneto respublikos Trakų rajono socialdemokratų autoritetą, paviešinau ir paviešinsiu rinkimų išvakarėse!), todėl koalicinė valdžia žino, kas yra iš tiesų įžūlėjantis kapitalistas-monopolistas. Informavau ir gerbiamą mūsų rajono nuosavą ir patyrusį šilumininką Kęstutį Kasparavičių, nes labai žinojau, jog „Prienų energija," kuri mus, vartotojus, nepasirašius su ja sutarties (o, tarptautini teisme, kur mano Lietuva jau pralošė net 50 bylų!), skerdžia gigantiškomis kainomis ir spjauna į tuos, ant kurių liesų sprandų 2003 meteliais užsirioglino. Toji kontora iš Panevėžio TEN buvo užkelta Trakų rajono savivaldybės tarybos, tuojau pat po „dvaro sukilimo" prieš socialdemokratų frakciją, rinkėjų muilu nemazgotomis rankomis. Tarpininkaujant Kęstučiui Kasparavičiui iš UAB „Trakų šilumos tinklai" 2010 10 04 „prienininkai" šiaip taip pakeitė minėtą skaitliuką, bet neįdėjo kontrolinio ženklo.

Drūtų vyrų buvo net trys: vienas įnirtingai rašė aktą, kiti keitė, o vienas sakė, „jog tai padarys kiti."

Beje, seno skaitliuko neveiklumą laiku fiksavo Lentvario kontrolierė, kuri pranešė „meistrui," tasai susirišo telefonu, pažadėjęs sutarta data ateiti į ežero 12-16a, Lentvaris, bet į dalykinį pasimatymą, be kita ko, ir į Lentvario-3s-red-būstinę. Neatėjo, bet už tai prieš du mėnesius man, sąžiningai mokančiam pagal tada veikiantį minėtą karšto vandens skaitliuką ( o jo neveiklumą-sąžine ar baime?), įvertinus ir apmokėjus-3-m3 „atėjo" sąskaita, Lentvario „dialektu-ble" tariant, beveik "pusė gabalo."
Galop UAB „Energija būstui" kontora, velniai težino kam reikalinga, nabagui karšto vandens skaitliukui 2010 11 17 „plombą" Nr. 0005978 įdėjo.

Kolei kas Trakų rajone neskaičiuojama paprastų žmonių moralinė skriauda, o kad ir litais.Neteisybės skaitliukas lyg it yra, bet anasai Trakų rajono savivaldybės taryboje sukasi ne pagal varguolių laikrodžio rodyklės kelią.

LSDP Lentvario grupės raštininkas
Jonas Počepavičius-Lokėnas
2010 12 06

Nuorodos

 
 lsdjs
 

Balsavimas

Kaip vertinate naują tinklapio dizainą?

Labai gerai - 36.1%
Gerai - 13.1%
Patenkinamai - 18%
Blogai - 11.5%
Labai blogai - 19.7%
Neturiu nuomonės - 1.6%

Viso balsavo: 61
Balsavimas baigtas
JoomShaper